Erfgenamen Malevitsj al eerder in actie

De erfgenamen van de Russische schilder Malevitsj hebben al in de jaren zeventig getracht de Malevitsj-collectie uit het Stedelijk Museum op te eisen. Zij deden dit via het ministerie van Cultuur in Moskou.

Dit zegt Alexander N. Rylov, ambassaderaad van de Russische ambassade in Den Haag. Volgens Rylov heeft het Sovjet-ministerie van Cultuur tussen 1976 en 1979 inlichtingen gevraagd aan de Nederlandse overheid over de wijze waarop de gemeente Amsterdam in het bezit was gekomen van de collectie.

Rylov: ,,De Nederlandse overheid antwoordde dat de Malevitsj-collectie in 1958 op volledig legale wijze was aangekocht van een Duitser die er eigenaar van was geworden.'' Dit antwoord werd via de toenmalige Sovjet-ambassade in Den Haag overgebracht aan het ministerie van Cultuur in Moskou. De erfgenamen werden vervolgens door dit ministerie op de hoogte gesteld.

Rylov: ,,Omdat de aankoop juridisch kennelijk in orde was geweest heeft de regering van de Sovjet-Unie de kwestie niet op de agenda gezet als een bilateraal probleem. De zaak werd verder beschouwd als een particulier probleem van de erfgenamen.'' Rylov was in de jaren zeventig chef van de consulaire afdeling van de Sovjet-ambassade in Den Haag.

Edy de Wilde, van 1962 tot 1984 directeur van het Stedelijk Museum, zegt desgevraagd dat hij indertijd wel gehoord heeft dat er bij de Nederlandse overheid inlichtingen werden ingewonnen over de herkomst van de Malevitsj-collectie. Maar hij wist niet dat dit gebeurde ten behoeve van de erfgenamen.

De gemeente Amsterdam kocht de Malevitsj-collectie in 1958 van de Duitse architect Hugo Häring. De erfgenamen van Malevitsj menen dat Häring niet het recht had over de collectie te beschikken omdat hij geen eigenaar was.

Begin dit jaar hebben de erven in Washington een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Amsterdam waarbij een deel van de collectie wordt opgeëist. Naar verwachting zal de rechter nog deze herfst besluiten of de zaak voor behandeling in aanmerking komt.

Cultureel Supplement

pagina 27

WWW.NRC.NL dossier

Malevitsj