De suspense is meteen raak bij Corine Kisling

Het vijfde boek van romancière annex vertaalster Corine Kisling houdt net als bijvoorbeeld Satan in de polder (1996) het midden tussen een goed geschreven publieksboek, een literaire roman en een thriller, al staat op het omslag alleen het karige `roman'.

Afgrond is sterk in de schets van de drie hoofdpersonen en hun archetypische onderlinge verhoudingen. Een gevoelige man genaamd Reinout die vlucht in ongevaarlijke dromen en hobby's, zijn zelfbewuste, licht hedonistische vrouw Vera en Reinouts bedillerige moeder. Alle drie hebben ze een verleden dat langzaam wordt onthuld, alle drie koesteren ze denkbeelden over de toekomst, waarvan de lezer onmiddellijk beseft dat die nooit met elkaar verenigbaar zullen zijn.

Kisling doseert die elementen zodanig Highsmithiaans dat de suspense al vroeg in het boek, nauwelijks aanwijsbaar, begint te broeien. Het duurt dan ook niet lang voordat Vera beseft dat `ze een slag had verloren in de damescompetitie met Reinout als wisselbeker'.

Het curieuze drietal begeeft zich op uitnodiging van de boze schoonmoeder naar het Zwarte Woud, waar Vera in een onaangenaam etablissement de verboden dromen droomt over het lang geleden afgezworen moederschap. En gaandeweg krijgt ze door dat die familie Niederau bij wie ze op bezoek zijn geweest, een duistere rol speelt in de geschiedenis van haar schoonfamilie.

De spanning neemt toe, tot aan de uitstekend getimede ontknoping, maar er is wel degelijk het een en ander op Afgrond aan te merken. Niet op de stijl, want die blijft geestig, bloemrijk en boeiend. En ook niet op de dosering, want Kisling blijft haar materiaal goed verdelen. Nee, het materiaal zelf, dat had aanzienlijk rijker gekund. Meer personages, verwikkelingen, actiescènes, zijn er gewenst. Dan kan dat brave etiket `roman' tenminste weg.

Toegegeven, het is een genot om te zien hoe Kisling de druk tussen de personages opvoert tot aan de fatale climax. Maar als ze nu eens definitief zou kiezen voor de thriller als vorm, zou ze met de ambivalentie ook de kansloosheid bij thrillerprijzen (zoals de Vlaamse `Diamanten Kogel' die ze onlangs misliep) achter zich laten.

Corine Kisling: Afgrond, De Arbeiderspers, 221 blz. €17,95

    • Gert Jan de Vries