De kiezer: `Bush voorbeeld voor mij '

John Stein kwam regelmatig in het World Trade Center om klanten te helpen met hun Dell computers. Na de ramp van 911 voelde hij een roeping om zijn leven te veranderen en in dienst te stellen van God. Hij begon een kerk aan huis en opende een christelijk koffiehuis in het chocoladestadje Hershey, midden in Pennsylvania.

De kerk hoort bewust bij geen enkele denominatie. Stein gaat voor. Iedereen mag het zijne en hare bijdragen. Er zijn inmiddels dertig leden. Stein heeft overigens een beetje haast: hij heeft kaarten om op de voorste rij te zitten als president Bush straks in het stadion een verkiezingstoespraak komt houden. Na afloop mag hij hem een hand geven.

,,President Bush heeft op zijn 45ste een openbaring gehad. Hij heeft zijn levenspad verlegd, weg van de leegte en de ellende. Dat maakt hem hoogst relevant voor veel mensen. Dat is iets geweldigs. Ik wil een veilige haven bieden aan jongeren en hen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus. Het doel is steun te geven aan jongeren die God willen vinden via de koffie.''

The Harbour Coffee Company, op Cocao Avenue, ontleent zijn ontspannen en comfortabele inrichting aan jeugdhonken en meer linkse koffiehuizen. Behalve een gigantische Amerikaanse vlag wordt er weinig reclame gemaakt voor de Heer. George W. Bush is in enkele stickers op de ramen terug te vinden.

Voor John Stein is de `Viva Bush'-sticker op zijn pick-up truckje van harte gemeend. ,,Hij is voor mij een voorbeeld. Zijn christelijke benadering van vragen van leven en dood deel ik. Hij krijgt te weinig krediet voor zijn poging een compromis te zoeken in het debat over stamcelresearch.'' Stein is tegen begrotingstekorten, maar ,,die zijn het gevolg van de oorlog tegen het terrorisme en Irak. De Bijbel zegt: Steun uw president in tijden van oorlog.''