Bolkestein: EU-voorzitter kon weinig uitrichten

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) vindt niet dat het Nederlandse EU-voorzitterschap iets kan worden verweten in de crisis over de benoeming van een nieuwe Europese Commissie. Volgens hem had de Nederlandse regering de botsing tussen het Europarlement en beoogd Commissie-voorzitter Barroso over de Italiaanse kandidaat-commissaris Buttiglione (Justitie, Vrijheid, Veiligheid) niet kunnen voorkomen. Bolkestein: ,,Het Europees Parlement heeft zijn tanden laten zien. En ik begrijp dat wel, want ik ben zelf in hart en nieren parlementariër.''

Toch zitten er volgens Bolkestein ,,bedenkelijke kanten'' aan de houding van het Europarlement, dat zich keerde tegen de streng katholieke opvattingen van Buttiglione over homoseksualiteit (,,zonde'') en de rol van de vrouw. ,,Buttiglione heeft recht op zijn mening'', aldus Bolkestein. ,,Dat die mening niet de dominante mening in Europa is, doet niet ter zake. Ik ben het ook absoluut met hem oneens. Vooropgesteld moet wel dat zijn mening de dossiers niet mag beïnvloeden.''

Bolkestein deed zijn uitlatingen tijdens een afscheidsbijeenkomst met Nederlandse correspondenten. Volgens hem gaat het Europarlement naar een systeem als in de VS, waar het Congres een kandidaat-minister kan afwijzen. Het Europarlement zou niet slechts de Europese Commissie als geheel, maar ook individuele kandidaat-Commissarissen moeten kunnen weigeren.

Volgens Bolkestein dreigt dan wel een ongewenste ,,politisering'' van de Europese Commissie, omdat het Europarlement volgens hem nogal ideologisch denkt. Toch overwegen de voordelen van een grotere rol voor het parlement wegens ,,de grotere democratische legitimatie''.

Bolkestein denkt dat een nieuwe Commissie-Barroso door de gebeurtenissen zal zijn verzwakt: ,,De huidige Commissie-Prodi heeft wat te lijden gehad van het aftreden van de vorige Commissie.'' Barroso heeft aangekondigd enkele veranderingen in zijn team aan te brengen. Nederland zou ,,liefst wel'' moeten vasthouden aan Kroes op de post Mededinging. ,,Maar als je een geblokkeerde situatie hebt, moet er iets bewegen.''