Universiteit Leiden en Rotterdam scoren slecht

Het onderwijs aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam scoort slecht in vergelijking met dat aan andere Nederlandse universiteiten. De Universiteit Maastricht en de technische universiteiten van Twente en Delft scoren goed. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van OCW dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bij de instellingen is gekeken naar factoren als rendement, studielast, aantal vrouwelijke hoogleraren en aantal promoties. OCW benadrukt dat het onderzoek niet is bedoeld om een ranglijst samen te stellen, er worden geen waardeoordelen aan de cijfers verbonden. In een overzicht van scores in visitatierapporten haalt Leiden de meeste onvoldoendes. Het landelijk gemiddelde voor `excellente' scores is 5 procent. Universiteit Twente, TU Delft en Universiteit Maastricht scoren hier alledrie meer dan 10 procent, Utrecht, Amsterdam en Leiden scoren 2,1, 3,1 en 3,4 voor `excellente' aspecten van studies.