`Systeem visafslag moet anders'

De Nederlandse visafslagen moeten meer gaan samenwerken. Ook moet het aantal veilingen omlaag. En de visserij moet zich meer richten op de wensen van de consument. Dat heeft minister Veerman (Landbouw) gisteren in Urk gezegd, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Urker visafslag.

Volgens Veerman zijn deze veranderingen nodig voor het voortbestaan van de sector. ,,De aanvoer van vis is gedaald, maar er bestaat nog altijd dezelfde afslag- en handelsstructuur. Er is overcapaciteit en daar moet verandering in komen'', stelde Veerman.

De visserijsector wacht volgens de minister eenzelfde verandering als de producenten en handelaren in groente en fruit eerder ondergingen. Als voorbeeld haalde hij The Greenery aan, de groente- en fruitveiling die in 1996 ontstond door de fusie van negen van de twintig Nederlandse veilingen. Veerman was nauw betrokken bij de fusie, waartegen de veilingbesturen zich stevig verzetten.

Vissers en handelaren moeten zich volgens Veerman meer richten op de vraag uit de markt. Producten van hoge kwaliteit zouden daarbij het uitgangspunt moeten zijn. ,,Probeert u nichemarkten op te zoeken. Meer gericht op de versmarkt en minder op de diepvriesmarkt.'' Zo'n pleidooi hield Veerman eerder voor de veehouderij.

De beoogde omschakeling vraagt een andere organisatie van de visafslagen. Urk verhandelt jaarlijks 35 miljoen kilo vis. Dat is 30 procent van het Nederlands marktaandeel. Nederland telt elf visafslagen. Andere grote veilingen zijn die in IJmuiden, Den Helder en Stellendam.

Bestuursvoorzitter Schutte van de Urkse visafslag staat nog niet te popelen om het Greenery-model te omarmen. Maar de opzet voor de groente- en fruitmarkt bevat volgens hem ,,wel leerzame onderdelen''. Voorzitter Daalder van de Federatie van Visserijverenigingen benadrukt dat veranderingen geleidelijk moeten worden doorgevoerd wegens het ,,traditionele karakter'' van de visserij. Ook hij denkt dat de sector moet inspelen op de ontwikkelingen. ,,De wereld om ons heen verandert. Wij moeten mee veranderen.''