Strijd tegen de achterlijkheid 2

Als lid van het achterlijk instituut, de rooms-katholieke kerk, ben ik Amanda Kluveld zeer erkentelijk dat zij met regelmaat aandacht vraagt voor de misstanden in dat instituut.

Een voordeel van haar beschouwingen in deze tijd van `information overload´ is, dat men zich de conclusie van haar betoog snel kan eigen maken. Zo valt in haar column `Lobby tegen achterlijkheid' de passage ,, want de rk-kerk is een achterlijk instituut waar niet genoeg tegen geageerd kan worden'' de conclusie over de zaak Buttiglione gemakkelijk af te leiden. De slotzin van haar column ,,Zo'n lobby bestaat net zomin als God'', lijkt een uitstekende opmaat om haar strijd tegen de achterlijkheid in de westerse samenleving te verbreden. Of is deze laatste zin het slotakkoord van Amanda's kruistocht: `Amanda locuta, causa finita'?