Strijd tegen de achterlijkheid 1

Amanda Kluveld gebruikt in haar column (NRC Handelsblad, 22 oktober) het woord `achterlijk' in een wel heel vreemde zin. Voor `dwaas, mal en niet goed wijs' kan het woord kolderiek, potsierlijk of desnoods bezopen worden gebruikt, maar zeker niet het woord achterlijk. Van Dale zwijgt hier dan ook terecht over.

Pim Fortuyn noemde de islam achterlijk in de zin van niet meegegroeid, onderontwikkeld, etc. Dat kun je ook van de rooms-katholieke kerk zeggen, zeker in bepaalde streken, maar dat is wat anders dan `dwaas, mal en niet goed wijs', hoewel die woorden misschien ook van toepassing zijn op bepaalde aspecten van de rooms-katholieke kerk in zekere contreien. Het is van belang de woorden correct te bezigen, waar blijf je anders?

NRC Handelsblad drukt altijd rooms-katholieke kerk met kleine letters, terwijl men kerk met een K schrijft als het niet gaat om een kerkgebouw, maar om het onzichtbare instituut, zoals men Verlichting met een grote V drukt als het niet gaat over een schemerlamp of iets van dien aard, maar over een cultuurhistorische richting in de 17e en 18e eeuw over de merites waarvan overigens verschillend wordt gedacht. Het anti-katholieke kleineletterfetisjisme van NRC Handelsblad is zowel achterlijk als potsierlijk.