Peijs wil ook tol op bestaande weg

Minister Peijs (Verkeer, CDA) wil een snelle wetswijziging om tolheffing op bestaande snelwegen in te voeren. Dit bleek gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Volgens goed ingewijden komt Peijs nog deze kabinetsperiode met concrete plannen om de Wet bereikbaarheid en mobiliteit zo aan te passen dat ook tol kan worden geheven op al lang bestaande weggedeeltes. De wet voorziet alleen in heffing op nieuwe wegen of bij voorzieningen zoals tunnels.

De Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat reageerde verrast op de bijna terloopse aankondiging. ,,Een wetswijziging bij interruptie, dit gaat wel erg snel'', aldus Hofstra (VVD), die eerder kritiek leverde op de trage uitvoering van allerlei plannen. Het CDA moest eerder niks hebben van tolheffing. ,,Eerst rijden dan beprijzen was ons standpunt, maar daar komen we enigszins van terug'', zegt CDA-Kamerlid Mastwijk. Tolheffing kan volgens hem alleen als automobilisten ook een alternatief kunnen kiezen.

PvdA-Kamerlid Dijksma zegt niet tegen tolheffing te zijn maar waarschuwt voor een opeenstapeling van maatregelen. ,,Tolheffing kan niet bovenop het rekeningrijden komen. Bovendien moeten de juridische gevolgen goed worden onderzocht'', vindt Dijksma. De Kamerleden willen nu eerst een brief waarin de minister uitlegt wat ze wil. Bij de begrotingsbehandeling eind volgende maand komt het onderwerp weer ter sprake.

De Tweede-Kamercommissie discussieerde gisteren met Peijs over de meerjarenplannen voor infrastructuur. Belangrijke kwestie is de aanleg van een grotendeels nieuwe wegverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen, ook wel de A4-Zuid genoemd. Hiervoor wil Peijs samenwerken met marktpartijen (PPS of publiek-private samenwerking). Volgens de minister heeft ze echter ,,lengte nodig'' om tol in te kunnen voeren. Dan moet ook voor het rijden over de al bestaande gedeeltes worden betaald. Daarop lieten de Kamerleden haar weten dat zoiets niet kan op basis van de huidige wet. ,,Dan pas ik de wet toch aan'', liet Peijs weten.

In haar pas verschenen nota Mobiliteit noemt Peijs ook al de mogelijkheid van tolheffing in combinatie met PPS, maar niet voor de bestaande wegen en bovendien voor de langere termijn. Voor een totaalvisie op de beprijzing in het wegverkeer kondigt de nota een Platform Betalen Mobiliteit aan dat volgend voorjaar met voorstellen zou moeten komen. Invoering van de beprijzing zou dan aan het volgende kabinet kunnen worden overgelaten.