Overlevingskans na beroerte wisselt sterk

De kans om een beroerte te overleven verschilt sterk per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen overlijdt 4 procent van de opgenomen patiënten, in andere ziekenhuizen is dat 14 procent. De oorzaak hiervan is onduidelijk.

Wel blijkt dat sommige ziekenhuizen de regels voor behandeling van patiënten met een beroerte veel beter naleven dan andere. Het aantal sterfgevallen is hoger in ziekenhuizen die regels slechter naleven dan in ziekenhuizen die de regels wel goed volgen.

De cijfers komen uit een onderzoek van de Nederlandse Hartstichting, die de nog ongepubliceerde resultaten onlangs presenteerde op een symposium. De onderzoekers denken dat een oorzakelijk verband tussen de sterftecijfers en de mate van naleving van richtlijnen mogelijk is en onderzoeken dat nu verder.

Volgens onderzoeksleider W. Scholte op Reimer, epidemioloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, toont de studie een zeker verband aan tussen de mate waarin een ziekenhuis richtlijnen naleeft en het aantal sterfgevallen in dat ziekenhuis. Mede-onderzoeker C. Franke, neuroloog in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen, zegt ,,erg verbaasd'' te zijn over de variatie in het aantal sterfgevallen.

De onderzoekers bestudeerden dossiers van 971 patiënten uit 2003, uit zestien ziekenhuizen verdeeld over de regio's Rotterdam, Zwolle en het gebied Maastricht-Heerlen-Tilburg. Ze bekeken voor een aantal belangrijke richtlijnen of de neurologen die hadden nageleefd. Zo wordt gemiddeld 50 procent van de patiënten niet binnen de voorgeschreven 24 uur na het ontstaan van de verschijnselen door een neuroloog gezien. Ook krijgt één op de vijf poliklinische patiënten geen elektrocardiogram, terwijl dat voor alle patiënten is aanbevolen.

BEROERTES: pagina 2