NS niet in positie om lijnen op te heffen

In het opiniestuk `Heel Nederland moet per spoor kunnen reizen' stelt Hans van Kranenburg dat NS terug moet naar wat volgens hem een van de kernactiviteiten zou zijn: goederenvervoer. Echter NS heeft de goederenactiviteiten verkocht. Sinds het einde van de jaren 90 (!) richt NS zich volledig op reizigersvervoer en het ontwikkelen van aantrekkelijke stationsomgevingen. Daarnaast stelt hij ten onrechte dat NS allerlei `trajecten opheft' en `zich alleen op de Randstad wil gaan concentreren'.

Het Nederlandse spoorwegnet is, voor zover het gaat om lijnen waar reizigerstreinen van NS rijden, verdeeld in het `hoofdrailnet' (HRN) en de `contractsector'. Het hoofdrailnet strekt zich uit van Maastricht tot Groningen en van Enschede tot Vlissingen. Beslist meer dan alleen de Randstad. NS rijdt op dit hoofdrailnet dagelijks meer dan 4.000 treinen en vervoert hiermee zo'n 900.000 klanten. De contractsector (circa 1.000 treinen, 100.000 reizigers) betreft een aantal onrendabele regionale lijnen. Op verzoek van de overheid verzorgt NS hier sinds 1998 tijdelijk en tegen een vergoeding, het treinvervoer. De verantwoordelijkheid voor het vervoer op deze regionale lijnen ligt bij het ministerie van V&W. Deze wil de bevoegdheid over deze lijnen overdragen aan de verschillende regionale overheden. Dat zou oorspronkelijk in 2003 afgerond zijn. Op een tiental lijnen in het noorden en oosten van het land rijden inmiddels treinen van andere vervoerders. Maar tot op vandaag zijn 21 lijnen nog steeds niet overgedragen en aanbesteed. De contracten van V&W met NS voor deze lijnen zijn tot nu toe jaarlijks stilzwijgend verlengd. Ondertussen maakt NS hierop steeds meer verlies.

NS wil graag reizigers vervoeren, maar kan dit niet tegen elke prijs. Het heeft ook op deze lijnen een voldoende rendabele exploitatie nodig. Daarom heeft NS het ministerie laten weten dat het onder de verouderde voorwaarden van de huidige contracten niet tot in lengte van jaren kan blijven rijden. NS wil er graag treinreizigers vervoeren, is niet in de positie om trajecten op te heffen en het wil duidelijkheid over de toekomst van deze lijnen krijgen van de overheid, die bepaalt of en hoe er treinen blijven rijden.