Noorda

In het hoofdartikel Gods nieuwe Woord (woensdag 27 oktober, pagina 7) wordt de voorzitter van de begeleidingscommissie van de Nieuwe Bijbelvertaling aangeduid als Siebold Noorda. Dat moet zijn Sijbolt Noorda.