Maij meldde bijbanen niet

De commissaris van de koningin van Noord-Brabant, H. Maij-Weggen, heeft dit jaar drie betaalde nevenfuncties aanvaard zonder die openbaar te maken. Ze handelde daarmee in strijd met de Provinciewet.

Volgens de Provinciewet moet de commissaris van de koningin een betaalde bijbaan melden aan Provinciale Staten én die ,,actief openbaar maken''. De woordvoerder van Maij-Weggen zegt dat zij de fractievoorzitters van de Staten op de hoogte heeft gesteld van haar besluit nevenfuncties te verrichten. ,,Van die nevenfuncties had later eenieder kennis kunnen nemen, want de betrokken organisaties hebben daar persberichten van laten uitgaan'', aldus de woordvoerder.

May-Weggen heeft dit jaar betaalde nevenfuncties aanvaard bij ING Nederland (lid raad van commissarissen), bij Wageningen Universiteit & Researchcentrum (lid raad van toezicht) en bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Maij-Weggens cv op de website van Noord-Brabant vermeldde alleen onbetaalde nevenfuncties. De woordvoerder: ,,Dat is een menselijke vergissing geweest, het had moeten gebeuren.''

SP-fractievoorzitter N. Heijmans zegt dat Maij-Weggen de fractievoorzitters slechts heeft ,,gepolst'' over twee bijbanen. Zijn collega J. van Hezik (GroenLinks) herinnert zich dat de commissaris van de koningin de voorzitters alleen inlichtte over haar baan bij ING. Heijmans en Van Hezik zijn ,,hooglijk verbaasd'' over het ,,bijklussen'' van Maij-Weggen. Heijmans: ,,Toen ze ons polste heb ik haar gezegd dat een band met ING niet goed zou zijn, omdat wij als provincie zaken doen met die bank.'' Van Hezik: ,,We hebben haar gevraagd of ze niet bang was voor belangenverstrengelingen.''

ING is voor een deel eigenaar van een gepland outletcenter in Roosendaal. Bij de keuze voor Roosendaal – ook Etten-Leur wilde het winkelcentrum – speelde de provincie een belangrijke rol.