Gedragscode bestuurders in zorgsector

De honorering van bestuurders in de zorgsector wordt aan banden gelegd met behulp van een verplichte gedragscode voor goed bestuur.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) gaat in de wet vastleggen dat wanneer de beloning van een bestuurder hiervan afwijkt, dit publiekelijk moet worden verantwoord. De code is vergelijkbaar met met de code Tabaksblat voor het bedrijfsleven.

Hoogervorst heeft dit vanmorgen gezegd bij de behandeling in de Tweede Kamer van zijn begroting voor 2005. Hij kwam daarmee tegemoet aan de kritiek van verschillende fracties op de hoogte van het inkomen van een aantal bestuurders. Zo'n drie procent van de bestuurders verdient meer dan 200.000 euro per jaar, bijna een kwart van de bestuurders verdient meer dan volgens de geldende regeling is toegestaan.

Een minister kan zelf geen regels aan de honorering van bestuurders stellen omdat het overgrote deel van de zorginstellingen private organisaties zijn, zo herhaalde Hoogervorst nadat hij de Kamer daarover begin deze maand al had geïnformeerd.

Enkele oppositiepartijen willen dat de minister in de wet vastlegt dat een instellingsbestuurder niet meer meer mag verdienen dan de premier.

De minister zei vanmorgen dat hij overlegt met onder meer de beroepsgroep van instellingsdirecteuren en van raden van toezicht over de opstelling van een code voor good governance. Afgesproken is, aldus Hoogervorst, dat die regeling soberder wordt dan die welke tot dusver geldt.

Volgens de minister dateren de geconstateerde overschrijdingen van de huidige honoreringsregels vooral uit de jaren tachtig, begin negentig toen er een ruimhartiger regeling gold. Hoogervorst had daar wel kritiek op omdat bestuurders zichzelf zowel een marktconforme beloning als de sociale zekerheden uit de cao toeëigenden. Volgens de minister is dit probleem binnen enkele jaren opgelost omdat deze bestuurders vrijwel allemaal voor hun pensioen staan.

Hoogervorst wil dat de code ook voorziet in een veel sterkere rol van de Raad van Toezicht. Deze moet volgens hem ook verantwoordelijk worden voor de beloning van het bestuur. De minister gaat de instellingen ook aanspreken op een betere (jaar)verslaggeving. Veel instellingen publiceren het jaarverslag te laat of maken daarin onvoldoende duidelijk wat de bestuurders verdienen. Een aantal instellingen zal daarvoor worden beboet, aldus Hoogervorst.