Een hele klus om Commissie te formeren 2

Heleen Mees, onafhankelijk adviseur over de EU in New York, schets in Opinie & Debat van 23 oktober, een op fundamentele punten onjuist beeld van de bevoegdheden van een eurocommissaris en de rechtsgang in Europa. Zo zegt zij o.a. ,,dat de anti-discriminatierichtlijnen geen directe werking hebben'', dat hebben zij wel.

Iedere burger die zich in zijn recht voelt aangetast, ook op dit punt, kan naar de rechter stappen en uiteindelijk naar een van de twee Europese gerechtshoven. Dat een eventuele klacht uiteindelijk ter beoordeling terecht kan komen bij een individuele commissaris klopt niet omdat we in Europa anders dan in de VS waar een minister individueel verantwoordelijk is een collectieve verantwoordelijkheid kennen: een besluit is niet aan een individueel commissaris, maar aan de Europese Commissie als geheel. Zij concludeert dat het volstrekt legitiem is dat het Europees Parlement Buttiglione afwijst op grond van zijn morele opvattingen. Daar gaat zij voorbij aan de taak van het Parlement en het belang van respect voor pluriformiteit en de aard van bestuurlijke verantwoordelijkheid in een democratie.

    • Maria Martens
    • Lid Ep voor het Cda