Broeikaseffect: `misleiding Bush'

De regering van president Bush ,,misleidt'' het Amerikaanse volk door bewijzen over de gevaren van het broeikaseffect achter te houden of te veranderen. Dat zegt James Hansen, directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies in New York in verscheidene Amerikaanse kranten. Hansen, die twee keer heeft gesproken voor een `broeikascommissie' onder vice-president Dick Cheney, noemt de manier waarop de Amerikaanse regering de waarschuwingen van de wetenschap behandelt, ,,ongekend''.