Apart overleg met werkgevers

Een akkoord tussen kabinet en vakcentrales over ingrepen in de sociale zekerheid zal op zijn vroegst begin volgende week kunnen worden gesloten.

Premier Balkenende (CDA) en ministers De Geus (Sociale Zaken, CDA) en Zalm (Financiën, VVD) onderhandelden vanochtend met werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO. De ministers overlegden tot diep in de afgelopen nacht met de voorzitters van vakcentrales FNV, CNV en MHP. Dit zeggen bronnen rondom de onderhandelingen.

Volgens CNV-voorzitter Terpstra hangt het overleg aan een dun draadje ,,maar niemand wil het touwtje laten breken. De wil om er iets van te maken is er absoluut.'' Ook in kabinetskring beschouwt men het overleg als broos. Vakcentralevoorzitters De Waal (FNV), Terpstra en Verhoeven (MHP) spraken al eerder met de ministers op zondag- en maandagavond.

De vakbeweging overlegt op twee niveaus met het kabinet. Uit het hoofdlijnenoverleg tussen voorzitters en ministers zou uiteindelijk een akkoord moeten voortkomen. Ondertussen vergaderen ambtenaren apart met vertegenwoordigers van vakcentrales over de technische uitwerking van wat op hoofdlijnen besproken wordt.

De werkgeversorganisaties zullen niet bij dit overleg aanwezig zijn. Zij overleggen apart met kabinet en ambtenaren. ,,Wij willen de werkgevers er niet bij hebben'', zo verklaart CNV-voorzitter Terpstra. ,,Wij lossen de problemen met het kabinet zelf op, en als er een akkoord komt, hebben de werkgevers dat maar te slikken. Daar wordt geen jota meer aan veranderd.''

Komende maandag leggen vakcentrales CNV en FNV naar verwachting de onderhandelingsresultaten tot dan toe aan hun respectieve besturen voor.