Amsterdam gaat klimaat beheersen

De gemeente Amsterdam en de stadsdelen hebben gisteren een klimaatovereenkomst met de provincie Noord-Holland ondertekend met als doel een beter klimaatbeleid en minder koolstofdioxide-uitstoot. De maatregelen waartoe de gemeente en de stadsdelen zich verplichten variëren van energiebesparing en inzet van duurzame energie tot maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer.