`We maken een driedubbele salto'

Bij AM stapelen de vertrekkende bestuurders en commissarissen zich op. Wat is er aan de hand bij de grootste ontwikkelaar van het land?

,,Een prachtig bedrijf'' noemt topman Peter Noordanus zijn beursgenoteerde projectontwikkelaar AM. Maar wel één met problemen.

Sinds het bedrijf in augustus 2002 ontstond uit een fusie tussen marktleiders Amstelland en MDC wordt het geplaagd door problemen. Twee bestuurders en twee commissarissen zijn vertrokken of hebben aangekondigd dat te gaan doen, een aangekondigde benoeming in de raad van bestuur verviel omdat een overname van een ander bedrijf bij nader inzien niet doorging en deze week kondigde de ontwikkelaar aan ook de financieel directeur de deur te wijzen na een ,,onoverbrugbaar verschil van opvatting''. Daarnaast vond een bijna-omkoopschandaal plaats: een accountant van PricewaterhouseCoopers had een afspraak gemaakt met de voormalige topman over een privé-betaling van 3 miljoen euro, in ruil voor het verlagen van de overnameprijs van MDC. Het geld werd nooit betaald, maar de afspraak was gemaakt en de topman moest aftreden.

Het in Nieuwegein gevestigde bedrijf (600 werknemers, omzet 1,1 miljard euro) heeft 41.000 woningen in Nederland en 2,6 miljoen vierkante meter aan winkelcentra in heel Europa in portefeuille.

Wat is er aan de hand bij AM?

,,AM is een prachtig bedrijf dat goed rendeert. Maar het is wel een fusiebedrijf. Bij mijn aantreden eind vorig jaar waren die fusieproblemen nog niet echt opgelost. Grootste vraag is hoe we het bedrijf organiseren. En daarin ligt ook het conflict met de financieel directeur. We maken op het moment een driedubbele salto. Ten eerste werken we aan de definitieve vorm die we als fusiebedrijf moeten krijgen. Ten tweede groeit het snel. Daarnaast zit het bedrijf obviously in een generatiewisseling van bestuurders. Ondergetekende hoort daar ook bij. Daarmee zijn we druk geweest.''

Wat hield het conflict met Beekman in?

,,Wij zijn het niet eens over de invulling van zijn baan, over hoe de veranderende organisatie in financiële zin aangestuurd moet worden. Dat we een verschil van mening hebben, spijt me. Maar verder wil ik er geen commentaar op geven. Ik wil Ton Beekman, die ik hoog acht, niet beschadigen. Hij was sinds zijn aantreden tweeënhalf jaar geleden een uitermate bekwaam directeur.''

Tweeënhalf jaar geleden? Hij begon vorig jaar toch pas als CFO?

,,Je zal ongetwijfeld gelijk hebben.''

U zegt dat het bedrijf goed rendeert. Toch gaf u in augustus een winstwaarschuwing.

,,We hebben gezegd: we halen onze eerder gestelde targets niet. Maar we zullen dit jaar een nette winst maken. We verdienen goed geld.''

Denkt u dat naast het al aangekondigde vertrek van vice-voorzitter Van Veggel de volgende maanden nog meer bestuurders vertrekken?

,,Daar kan ik verder eigenlijk weinig over zeggen. We kijken nu nog naar de opvolging van mijn vice-voorzitter, Hans van Veggel. We zijn met z'n allen, ook met hem, bezig te kijken hoe we het gat dat hij achterlaat gaan opvullen. De datum van zijn vertrek hangt af van het moment van een goede oplossing.''

Kunt u garanderen dat de onrust nu voorbij is?

,,Fusies brengen organisatorische aanpassingen met zich mee. Dat maakt mensen in het bedrijf onzeker. Ze denken: Wat is mijn toekomst hier straks? Dat we worstelen met de bewegingen van het bedrijf, is evident. Dat betekent onvermijdelijk dat mensen vertrekken. Dat is vervelend, soms heel vervelend. Maar sommige mensen moeten van stoel veranderen, er is plek voor minder mensen.''

Hoeveel minder?

,,Dat kan ik niet zeggen. Aan de ene kant groeien we in Centraal-Europa en Turkije, aan de andere kant is er minder kantorenbouw in Nederland. Per saldo zal het bedrijf groeien. Soms met nieuwe mensen. Voor anderen zal geen plek meer zijn.''

AM blijft dus een duiventil?

,,Bij dat woord duiventil voel ik me niet thuis. We hebben een heldere strategie, weten van elkaar wat we willen. Met de manier zoals we nu bezig zijn, stellen we de continuïteit van het bedrijf zeker. Dat dit de nodige stof doet opwaaien, realiseer ik me. Maar het is noodzakelijk. That's it.''

    • Freek Staps