Twijfels over nut van concentratie varkensbedrijven

Het plan van het kabinet om honderden varkensfokkers bij elkaar te plaatsen om dierziektes te voorkomen en milieuvervuiling te verminderen zal niet werken volgens het RIVM. Meer effect is te verwachten van verwerking van vlees in de regio.

2