Spanje: wie werk heeft mag blijven

De Spaanse regering gaat opnieuw een grote groep illegalen legaliseren. Alle buitenlanders zonder officiële papieren, die kunnen bewijzen dat ze zeker een half jaar in Spanje zijn, krijgen een verblijfsvergunning.

Voorwaarde is dan wel dat ze beschikken over een voorlopig arbeidscontract voor minstens zes maanden.

De schattingen van het aantal illegalen die van deze maatregel gebruik kunnen maken lopen uiteen van honderdduizenden tot een miljoen. Onder de voormalige conservatieve regering-Aznar werd de afgelopen jaren bij herhaling een pardon afgekondigd voor illegale immigranten. Vergeefs werd daarbij getracht de illegale instroom van werknemers te kanaliseren.

Het is de eerste keer dat de regering in samenspraak met de sociale partners tot een overeenstemming is gekomen over een nieuwe legaliseringprocedure. Zowel werknemers- als werkgeversorganisaties klaagden dat het geldende systeem van gecontroleerde instroom van buitenlanders al tijden niet functioneert. Ondanks de hoge boetes voor werkgevers bestaat nog altijd een groot illegaal circuit in sectoren als de land- en tuinbouw, de horeca en de bouw.

De maatregel betekent dat illegale buitenlanders die aan de voorwaarden voldoen onmiddellijk een verblijfsvergunning krijgen zodra ze door hun werkgevers zijn ingeschreven in het stelsel van sociale zekerheid. Als bewijs van hun verblijf in Spanje geldt onder meer inschrijving in het gemeentelijke bevolkingsregister, waarvoor in Spanje geen officiële verblijfsvergunning voor nodig is. In immigrantenkringen is positief gereageerd op de nieuwe wet. Voorzitter Mustafa Mrabet van de Marokkaanse immigrantenorganisatie Atime, de grootste immigrantenorganisatie in Spanje, noemde de nieuwe wet vanochtend op de Spaanse radio een belangrijke stap vooruit in het legaliseren van een belangrijk deel van de illegale arbeiders uit het buitenland.

Spanje is op dit moment binnen de uitgebreide Europese Unie het land dat de meeste buitenlanders opneemt: een op elke drie immigranten in de 25 landen van de Unie woont in Spanje. Volgens de officiële cijfers stonden begin 2003 een kleine drie miljoen buitenlanders ingeschreven, ruim zes procent van de bevolking van het land. De toestroom heeft er voor gezorgd dat de bevolking voor het eerst sinds jaren weer toeneemt. Demografen wijzen er evenwel op dat de immigratie nog substantieel moet toenemen om aan de toekomstige vraag naar arbeid te kunnen voldoen.