Sociaal overleg in stilte hervat

Het overleg tussen sociale partners en kabinet over VUT, prepensioen, WAO en WW is hervat. De hoofdrolspelers in het conflict tussen de vakbeweging en kabinet blijken sinds zondag met elkaar in gesprek.

Vandaag zouden alle partijen hun onderhandelingen vervolgen, waarbij volgens betrokkenen het uiteindelijke doel is dat het kabinet werkgevers en werknemers formeel uitnodigt om het overleg officieel voort te zetten en dan te komen tot een sociaal akkoord.

Ondanks de hervatting van de gesprekken gaan de stakingen tegen het kabinetsbeleid die de vakbonden voor vandaag hebben georganiseerd in de metaalsector gewoon door. Rond het middaguur waren 18.000 stakers geregistreerd en verwachtten de bonden deelname van 150 bedrijven, waaronder staalbedrijf Corus en autofabrikant NedCar. De staking is een van de grootste in de metaalsector van de afgelopen vijftien jaar.

Het is volgens betrokkenen uitgesloten dat deze week een akkoord wordt bereikt. Voorzitter L. de Waal van vakcentrale FNV hield actievoerders in Rotterdam vandaag voor dat een akkoord nog ver weg is. ,,We hebben nog helemaal niks afgevinkt met dit rotkabinet. Zeker op het gebied van de WAO is minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) hardnekkig eigenwijs.''

De ontmoetingen tussen De Waal, voorzitter D. Terpstra van de christelijke vakcentrale CNV, premier Balkenende en de ministers Zalm (Financiën, VVD) en De Geus vonden zondagavond plaats in restaurant De Beukenhof in Oegstgeest en maandagnacht tot half drie in het Haagse pied-à-terre van Balkenende. Daar schoof voorzitter A. Verhoeven van de vakcentrale MHP (hoger personeel) aan.

De gesprekken waren volgens ingewijden ,,zeer langdurig en fundamenteel'' en verliep het overleg in een ,,broze sfeer''. De gesprekken gaan niet alleen over de kabinetsplannen met VUT en prepensioen. Het voornemen van het kabinet om de fiscale steun voor die regelingen af te schaffen was in mei reden voor de vakbeweging het overleg met het kabinet te beëindigen. Nu zijn ook de plannen van het kabinet voor een strengere WAO en WW onderwerp van overleg.

Volgens betrokkenen wordt over een breed scala aan onderwerpen onderhandeld, ,,zodat er voor alle partijen wat te verdienen valt''. Geld is in de onderhandelingen niet de hoofdmoot. ,,Als daarvan sprake is, zal het eerder gaan om tientallen dan om honderden miljoenen extra'', aldus een bron bij het kabinet.

Waar de topmannen van de vakbeweging overleg voeren met bewindslieden van het kabinet (ook telefonisch), onderhandelen tegelijkertijd ambtenaren met vertegenwoordigers van vakbeweging en werkgevers over de technische aspecten van een eventueel akkoord. Deze gesprekken in het SER-gebouw liepen gisteren korte tijd spaak nadat A. Jongerius van de FNV zich overvallen toonde door de aanwezigheid van een cameraploeg en het overleg verliet.

De FNV vermoedt dat de werkgevers de media hebben ingeseind over waar het overleg zou plaatsvinden, om zo de achterban van de FNV in verwarring te brengen. Immers: de bond is tegelijk aan het praten en aan het staken. Later werd gisteren dit technische overleg van de zogenoemde regiegroep-Langejan, naar de onderhandelaar van minister De Geus, elders voortgezet, maar zonder werkgevers.

Gisteren bleek dat de druk om snel overeenstemming te bereiken is verminderd nu de Kamer heeft besloten overleg over de VUT- en prepensioenplannen uit te stellen tot 8 november. CNV-voorzitter Terpstra zegt niet somber te zijn over de besprekingen, maar wil er verder geen mededelingen over doen.

METAALSTAKINGEN: pagina 17