Schoon schip bij Marsh

De Amerikaanse financiële dienstverlener Marsh & McLennan heeft zijn uitvoerend directeur en bestuursvoorzitter Jeffrey Greenberg op straat gezet, na aantijgingen van de New Yorkse openbare aanklager Eliot Spitzer dat de divisie voor verzekeringsmakelaardij van het bedrijf zich schuldig had gemaakt aan marktmanipulatie.

Greenberg, wiens vader leiding geeft aan de grootste verzekeraar in de VS, de American International Group, zal worden opgevolgd door Michael Cherkasky, topman van Kroll, het onderzoeksbureau dat Marsh deze zomer overnam.

Het zou overdreven zijn de vervanging van Greenberg een stoutmoedige stap te noemen. Onder Greenberg werden alle drie divisies van Marsh onderworpen aan onderzoek door toezichthouders, hetgeen erop duidde dat de interne bedrijfscultuur niet deugde. De problemen leken te zijn veroorzaakt doordat de ethische richtlijnen en de controles daarop niet goed functioneerden.

Dat zou de reden moeten zijn geweest om Greenberg de deur te wijzen, maar helaas zal het moeilijk zijn de beslissing van het bestuur los te zien van Spitzers suggestie de samenstelling van het management te herzien. Ook al verdient Spitzer lof voor zijn pogingen de financiële sector te verlossen van kwalijke handelspraktijken, dergelijke beslissingen kunnen beter aan de aandeelhouders worden overgelaten, en aan de commissarissen die hun belangen moeten beschermen.

Niettemin kan de benoeming van Cherkasky helpen een strafvervolging tegen Marsh te voorkomen, die het bedrijf had kunnen ruïneren. Denk maar aan accountantsfirma Arthur Andersen. Hoewel het feit dat Spitzer een oogje heeft op de gouverneurszetel van de staat New York hem er waarschijnlijk van zou hebben weerhouden die strafvervolging door te zetten, moet de komst van Cherkasky, die ooit Spitzers baas was, deze optie voorgoed doorkruisen. Maar dan moet hij wel een regeling zien te treffen met zijn voormalige ondergeschikte.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox