Rede Beatrix

Onder het artikel Beatrix bepleit verdere uitbreiding EU (26 oktober, pagina 1) werd verwezen naar de rede van de koningin voor het Europees Parlement op pagina 7. Dat was onjuist. De toespraak stond op pagina 9.