Lagere groei verwacht in EU door dure olie

De Europese Commissie verwacht in 2005 een lichte groeivertraging in de eurozone als gevolg van de hoge olieprijzen. Gisteren bleek uit de EU-najaarsprognoses dat de groei in 2005 op 2,0 procent uitkomt. Dit voorjaar ging de EU uit van 2,3 procent. De Commissie ziet een eventuele nieuwe scherpe stijging van de eurokoers als een risico voor de export, al wijst zij op het gunstige effect voor de inflatie. Voor 2004 voorziet de Commissie 2,1 procent economische groei. eerder werd uitgegaan van een groei van 1,7 procent. De Nederlandse groei zou in 2005 hoger uitkomen dan de raming van het CPB: 1,7 procent tegenover 1,5 procent. Duitsland, Griekenland, en Portugal zouden volgend jaar met hun overheidstekorten zonder nadere maatregelen de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact overschrijden.