Kritiek op manifest marktwerking zorg

Artsenbonden en patiëntenorganisaties nemen afstand van het manifest tegen de marktwerking in de zorg dat een aantal hulpverleners onder supervisie van de SP gisteren publiceerde. Ze noemen de verklaring `goedbedoeld, maar slecht bedacht'. Onder meer de overkoepelende artsenorganisatie KNMG, de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) hekelen het verzet in het manifest tegen de marktwerking. In een gezamenlijke verklaring zeggen de Orde en de NPCF dat modernisering van het zorgstelsel dringend nodig is. De centrale planning en budgettering van de zorg hebben de afgelopen jaren tot grote problemen geleid. Onder een aantal condities kan marktwerking tot betere zorgprestaties leiden, stellen de koepelorganisaties.

De SP, die voorstander is van een genationaliseerde gezondheidszorg, verzet zich al geruime tijd tegen de invoering van gereguleerde marktwerking. De organisaties die tegen het manifest in het geweer zijn gekomen, erkennen dat er risico's zijn verbonden aan de introductie van de marktwerking, maar die zijn volgens hen `beheersbaar' ,,Die stap zetten vergt politieke lef'', schrijven ze in de gezamenlijke verklaring. ,,Het grootste risico dat we nu lopen is dat door ongefundeerde angst voor marktprikkels iedere vrijheid bij voorbaat wordt ingeperkt door een enorme hoeveelheid regels.''