Gestolen kinderen Canada eisen excuses

Een groep Canadezen eist verontschuldigingen van de lokale overheid voor het feit dat ze in de jaren vijftig werden gescheiden van hun ouders. 170 kinderen uit British Columbia werden destijds weggehaald bij hun ouders, omdat die weigerden hun kinderen naar Canadese scholen te sturen. De kinderen waren allen Doukhobors, leden van een christelijke gemeenschap die eind 18de eeuw Rusland ontvluchtte.

De ouders hielden hun kinderen thuis, omdat ze geloofden dat hun kroost op de staatsscholen zou worden opgehitst tot geweld en oorlogvoering. Een radicale groepering binnen de Doukhobor-gemeenschap zette haar bezwaren tegen het Canadese onderwijs destijds kracht bij door scholen in brand te steken – naar verluidt omdat hier een zuiverende werking van uit zou gaan.

In reactie hierop besloot de politie de kinderen onder te brengen in een staatskamp bij de stad New Denver. Toen al waren er aantijgingen van mishandeling in het kamp, waar de kinderen bovendien onder erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden.

Deze maand toonde een procureur-generaal in British Columbia ,,oprecht, volledig en diep berouw voor de pijn en het leed dat jullie [de kinderen] doormaakten tijdens de langdurige scheiding van jullie ouders''.

Maar voor Walter Swetlishoff, lid van de van de zogeheten groep van `New Denver-overlevenden', is dit gebaar niet afdoende. Hij eist dat de autoriteiten de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen. Dat is volgens hem ,,belangrijk, omdat de kinderen in een waar isolement leefden, alsof zíj iets fout hadden gedaan''. Hij denkt evengoed dat de overheid de excuses niet zal maken, uit angst voor rechtszaken.