EU-geld voor arme wijk naar theater (Gerectificeerd)

Eindhoven heeft een half miljoen euro Europese subsidie, bedoeld om het leefklimaat in achterstandswijken te verbeteren, gebruikt voor het verbouwen van de stadsschouwburg. De schouwburg ligt in villawijk Den Elzent.

Uit hetzelfde potje ging 406.493 euro naar het Frits Philips Muziekcentrum, voor de marketing van een ambitieus muziekprogramma.

Dankzij de subsidie kan het muziekcentrum onder meer de The London Symphony Orchestra naar Eindhoven halen.

Volgens de gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de besteding van gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), passen de subsidies binnen de doelstellingen van het fonds.

De problemen in de Eindhovense achterstandswijken waren de reden waarom de gemeente, als een van de negen grote steden in het land, EFRO-geld krijgt. Voor de steden is er 192 miljoen euro subsidie ten behoeve van wijken met hoge werkloosheid, verouderde woningen, veel criminaliteit, drugsoverlast en weinig groen. Eindhoven mag daarvan 15 miljoen euro besteden.

Volgens verantwoordelijk wethouder M. Mittendorff (CDA, grotestedenbeleid) wordt mede met EFRO-geld in de schouwburg een middenzaal gebouwd. ,,Die moet ervoor zorgen dat er meer mensen naar de schouwburg gaan.' Met de subsidie mikt de gemeente ,,juist op de bovenkant van de samenleving', aldus de wethouder. ,,Het vestigingsklimaat moet aantrekkelijk zijn.'

De Europese Commissie zegt dat het in eerste instantie de taak is van de lidstaten om de uitvoering van het EFRO-programma te controleren.

EINDHOVEN pagina 2

Rectificatie

Theater

In het artikel EU-geld voor arme wijk naar theater (27 oktober, pagina 1) staat: Met de subsidie mikt de gemeente ,,juist op de bovenkant van de samenleving', aldus de wethouder. Bedoeld is de subsidie voor het Frits Philips Muziekcentrum.