Commissie Integratie

De Tweede Kamer heeft sinds vandaag een nieuwe vaste commissie Integratiebeleid. De commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de fracties in de Tweede Kamer, werd vanmiddag geïnstalleerd door Kamervoorzitter Weisglas. Tot nu toe viel het integratiebeleid in de Tweede Kamer onder de commissie Justitie. De parlementaire onderzoekscommissie-Blok, die in opdracht van de Tweede Kamer het integratiebeleid in de afgelopen drie decennia onderzocht, adviseerde om voor het integratiebeleid een speciale Kamercommissie in het leven te roepen.