CDA: Roemenië kan nog niet bij EU

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het besluit om Roemenië toe te laten tot de Europese Unie wordt uitgesteld. Het land is volgens het CDA nog niet rijp voor toelating.

Alom wordt verwacht dat de Europese leiders op hun top in december in Brussel instemmen met de Roemeense toetreding, die met ingang van 2007 zou kunnen geschieden. Ook de Europese Commissie heeft hiervoor onlangs gepleit. Roemenië is volgens de Commissie ver genoeg met zijn hervormingen om toe te treden.

CDA-fractieleider Verhagen stelt echter tegenover deze krant dat de situatie in Roemenië nu in veel opzichten slechter is dan vorig jaar. Volgens hem vormt het geval van Roemenië ,,het beste bewijs'' dat het onwenselijk is om kandidaat-lidstaten alvast een datum voor hun toetreding te geven. Dat werkt volgens hem in de praktijk vaak als een rem op de hervormingen. Daarom is Verhagen ook tegen het noemen van een datum voor het openen van onderhandelingen van een EU-lidmaatschap met Turkije.

Het Kamerlid Van Dijk (CDA) wil op korte termijn een motie in de Tweede Kamer indienen over Roemenië. ,,Ik ga minister Bot vragen de besluitvorming over Roemenië drie maanden uit te stellen'', aldus Van Dijk. ,,Er moet een helder signaal komen.'' Van Dijk zegt zich in het bijzonder zorgen te maken over de Roemeense hervormingen op het terrein van justitie en binnenlandse zaken. ,,Die onderhandelingen hadden al afgerond moeten zijn maar zijn nog steeds bezig'', aldus Van Dijk.

De opstelling van het CDA is ongemakkelijk voor het kabinet, in het bijzonder voor minister Bot (Buitenlandse Zaken), zelf een CDA'er. Als voorzitter van de EU kan hij zich niet goed een dissident standpunt veroorloven in een zo gevoelige kwestie als de toelating van een nieuwe lidstaat. Eerder raakten Bot en de CDA-fractie al met elkaar in conflict over Turkije. Bot stelde dat de onderhandelingen met Ankara over een volledig EU-lidmaatschap in de tweede helft van volgend jaar zouden kunnen beginnen. Verhagen daarentegen acht Turkije nog niet rijp voor onderhandelingen en wil nog geen datum daarvoor geven.

Naar verwachting zullen de meeste EU-lidstaten zich in december wel voor het openen van onderhandelingen met Turkije uitspreken.