Barroso trekt zijn Commissie terug

De Europese Unie moet het voorlopig stellen zonder nieuwe Europese Commissie, die maandag had moeten aantreden. Onder druk van het Europees Parlement zal de samenstelling worden gewijzigd.

Grootste struikelblok vormde de kandidatuur van de Italiaan Rocco Buttiglione. Aanstaand voorzitter José Manuel Barroso trok vanmorgen zijn voorstel voor de nieuwe Commissie in. Hij gaat met de regeringsleiders van de 25 landen van de Unie overleggen over een andere samenstelling. De huidige Europese Commissie onder leiding van Romano Prodi blijft voorlopig aan.

Gisteravond werd duidelijk dat een meerderheid van de Europarlementariërs vandaag tegen de voorgestelde Commissie zou stemmen. Deze meerderheid had onoverkomelijke bezwaren tegen Buttigliones kandidatuur voor de post Justitie, Veiligheid en Vrijheid. Omdat het parlement geen individuele commissarissen kan wegsturen, dreigde de meerderheid tegen de gehele Commissie te stemmen.

Volgens de Duitser Gerhard Pöttering, aanvoerder van de grootste fractie in het Europees Parlement, de christen-democraten, is niet alleen de vervanging van Buttiglione aan de orde, maar moet de positie van verschillende kandidaat-Commissarissen worden bekeken over wie in het Parlement twijfels bestonden. Hij noemde hierbij expliciet de naam van de Nederlandse Neelie Kroes die is voorgedragen voor de post Mededinging. Andere kandidaat- commissarissen die niet de volledige steun hadden van het Parlement zijn de Hongaar László Kovács (Energie), de Letse Ingrida Udre (Belastingen) en de Deense Mariann Fisscher Boel (Landbouw).

Het Europees Parlement begroette het besluit van Barroso om zijn voorstel terug te nemen vanmorgen met een daverend applaus. De parlementariërs beschouwen de stap van de kandidaat-voorzitter als een overwinning voor het Europees Parlement. Als de parlementariërs een veto over de Commissie hadden uitgesproken, zou dit voor het eerst in de geschiedenis van het Parlement zijn geweest.

Barroso zei vanmorgen dat de laatste dagen hebben bewezen dat het Parlement een vitale rol in het bestuur van Europa speelt. De leiders van de grote fracties zeiden vanmiddag tijdens een debat constructief te zullen meewerken om uit de impasse te komen.

Naar verwachting zullen de EU-regeringsleiders vrijdag in Rome praten over de situatie. Zij zijn daar dan bijeen voor de ondertekening van de Europese grondwet.

VVD-fractieleider Van Aartsen heeft vanmiddag verklaard dat het kabinet vast moet houden aan de kandidatuur van Neelie Kroes voor de nieuwe Europese Commissie. Volgens de VVD'er heeft minister Bot (Buitenlandse Zaken) hem die verzekering overigens vanmorgen al namens het kabinet gegeven. Bot zelf was niet voor commentaar bereikbaar.

ACHTERGROND: pagina 4