Te weinig geld voor voedselhulp

Het Wereldvoedselprogramma (WFP), de voedselorganisatie van de VN, heeft de voedselrantsoenen voor 400.000 vluchtelingen in Tanzania drastisch moeten beperken bij gebrek aan geld. Als donorlanden het nog langer laten afweten, zullen de rantsoenen begin volgend jaar nog verder moeten worden teruggebracht. De vluchtelingen, die in dertien verschillende kampen verblijven, zijn afkomstig uit Congo en Burundi.