Sportkoepels vrezen voor voortbestaan

De katholieke, protestantse en humanistische sportkoepels vrezen voor hun voortbestaan nu de algemene sportkoepel NOC*NSF het voornemen heeft hun basisfinanciering uit de Lottogelden te beëindigen.

Een besluit daarover wordt genomen op de algemene ledenvergadering van NOC*NSF, op 16 november.

Volgens de drie gedupeerde organisaties Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS), Nederlandse Christelijke Sport Unie (NSCU) en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) is de voorgenomen maatregel in tegenspraak met het begin dit jaar gesloten convenant met NOC*NSF.

Daarin is volgens NCS-directeur Rob Verheuvel schriftelijk vastgelegd dat de drie levensbeschouwelijke koepels tot 1 januari 2006 van hun huidige bijdrage zijn verzekerd en daarna voor onbepaalde tijd zestig procent van hun jaarlijkse toelage uit de Lottogelden krijgen uitgekeerd.

Henriëtte Kievit, projectleidster bestedingsplan Lottogelden bij NOC*NSF, zegt dat het bewuste convenant is getekend onder voorbehoud van wijzigingen in de geldstromen. En daar is volgens haar sprake van nu het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit jaar een bezuinigingsoperatie voor de sport heeft ingezet.

Dat heeft onder meer geleid tot de afschaffing van de instellingssubsidies voor het algemeen functioneren van sportbonden. De compensatie moet komen uit de Lottogelden, waarvoor een nieuwe systematiek wordt ontwikkeld en in het verlengde daarvan nieuwe afwegingen moeten worden gemaakt. In de nieuwe voorstellen is geen rol meer weggelegd voor de levensbeschouwelijke koepels.

NKS, NCSU en NCS, die bij elkaar zo'n 800.000 leden vertegenwoordigen, kunnen gedrieën nu nog rekenen op een jaarlijkse bijdrage van 1.329.885 euro (NKS € 711.466, NCSU € 317.932 en NCS € 300.487) van de 38 miljoen die de sport aan Lottogelden per jaar heeft te besteden.

De levensbeschouwelijke koepels vinden dat NOC*NSF met de gewijzigde inzichten contractbreuk pleegt. Bovendien nemen zij het de sportkoepel kwalijk, in tegenstelling tot de sportbonden, niet bij de voorbesprekingen over herverdeling van Lottogelden betrokken te zijn geweest, maar de afschaffing van hun jaarbijdrage in vergaderstukken hebben moeten lezen. Verheuvel: ,,Het argument is dat wij met onze diensten en producten het geld uit de markt kunnen halen. Maar wij hebben een functie die verder gaat dan marktwerking; daar zijn acties over zaken die met normen en waarden te maken hebben niet geschikt voor.''

Volgens Henriëtte Kievit denkt NOC*NSF daar anders over, omdat de primaire taak van de levensbeschouwelijke koepels niet bij de sport ligt en de Lottogelden aangewend zullen worden voor het algemeen functioneren van de sportbonden, omdat die door NOC*NSF worden gezien als professionele kernorganisaties. ,,Ook de afdeling Dienstverlening van NOC*NSF gaat vanaf 2005 marktgericht opereren'', zegt Kievit.

De herverdeling van Lottogelden is niet goed gevallen in de Tweede Kamer. De Kamerleden Gerdi Verbeet (PvdA) en Joop Atsma (CDA) hebben vragen gesteld aan staatssecretaris van Sport, Clémence Ross-Van Dorp.