Scheiding der machten niet in het geding 2

Frans Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zegt geenszins onder de indruk te zijn van de kritiek van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Ik ben in deze niet erg onder de indruk van deze uitlating van de voorzitter. Blijkbaar is de voorzitter tegenwoordig in mindere mate voorstander van de Trias Politica.

Dat `super'-procureur-generaal De Wijkerslooth stellige uitspraken heeft gedaan in de rechtszaak rondom marinier Erik O., geeft naar mijn mening geen reden om wijziging te brengen in de nodige eerbied voor de rechtelijke macht.

Het is volgens mij te dol voor woorden dat de rechtspraak aanleiding heeft moeten vinden, de `fabrikanten' van zoveel wetgeving, te vragen dit voortaan anders te doen. Niet de rechtspraak doch de politiek hoort een voorbeeld te zijn voor bescherming van het beginsel van machtenscheiding.