`Relatie gemeente en rijk kan simpeler'

De ministers Zalm (Financiën, VVD) en De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) willen de uitkeringen van het rijk aan gemeenten en provincies sterk vereenvoudigen. Deze lagere overheden krijgen nu nog 155 specifieke uitkeringen. Dat aantal kan teruggebracht worden tot 22 uitkeringen en twaalf gebundelde, zogenoemde brede doeluitkeringen.

Zalm en De Graaf reageerden vanmorgen op een in hun opdracht geschreven rapport van oud-CDA-voorman Elco Brinkman, over het terugbrengen van de specifieke uitkeringen. De specifieke uitkeringen zijn vaak bedacht om bepaalde doelen te stimuleren. Het gaat onder meer om verkeersmaatregelen, leefbaarheid, integratie van minderheden, cultuur en veiligheid. Zalm en De Graaf willen de relatie tussen rijk en gemeenten eenvoudiger en transparanter maken.

De beide ministers waren verheugd over het grote aantal regelingen dat geschrapt kan worden. Ze onderschrijven de conclusies van Brinkman c.s., maar lieten weten dat het rapport nog wel in het kabinet besproken moet worden. De 155 bestaande specifieke uitkeringen kosten de staat nu 18 miljard euro per jaar. De resterende regelingen zullen in totaal 16 miljard euro kosten, waarvan 6,7 miljard aan bijstandsuitkeringen.