Protest tegen marktwerking zorg

Specialisten, wetenschappers, artsen en psychiaters vrezen dat de gezondheidszorg door meer marktwerking duurder, minder goed en minder solidair zal worden. Tot nu toe tekenden tweëenveertig opinieleiders een manifest dat Kamerlid Kant (SP) opstelde.

Hierin wordt marktwerking afgeraden, want ,,de zorgvrager is geen klant'' maar ,,afhankelijk van de kennis van de professionele zorgverlener''. Het manifest verscheen vanochtend in de Volkskrant.

Het kabinet wil per 1 januari 2006 het zorgstelsel omvormen. Door het bevorderen van concurrentie in de zorg zou zorg goedkoper en beter worden. Het kabinet hoopt dat de nieuwe Zorgverzekeringswet de concurrentie tussen de verschillende zorgverzekeraars en zorgaanbieders versterkt. Door het afsluiten van gunstige contracten met zorgaanbieders, denkt het kabinet dat zorgverzekeraars een lagere premie voor verzekerden kunnen doorberekenen.

Omdat de markt zich eerder zal richten op mensen die voor zorg kunnen betalen, bestaat het risico dat iemand die niet kan betalen ,,langer moet wachten, kwalitiatief minder zorg krijgt, of minder keuzevrijheid''.

Dat werkt de solidariteit niet in de hand omdat ,,het gevaar van risicoselectie door zorgverzekeraars'' bestaat. Het wetsvoorstel van de minister van Volksgezondheid verbiedt het voor verzekeraars om de nominale premie aan te passen aan iemands gezondsheidssituatie of -vooruitzichten. Wel mogen verzekeraars mensen zonder opgaaf van reden weigeren voor een aanvullende verzekering.

De concurrentie die het kabinet bepleit, zorgt volgens het manifest voor versnippering van de zorg. Concurrentie is volgens de SP strijdig met samenwerking: iets dat de zorg juist méér nodig heeft.

Vanavond en donderdag behandelt de Tweede Kamer naar verwachting de begroting van Volksgezondheid. De minister en de staatssecretaris van Volksgezondsheid gaan dan in debat met de Kamer over de wetsvoorstellen die met prinsjesdag gepresenteerd zijn.