Monopolie KLM en SLM eerder onder druk door Peijs

Het monopolie van de luchtvaartmaatschappijen KLM en SLM op de route tussen Amsterdam en Paramaribo, dat per 1 mei 2006 wordt opgeheven, staat nu al onder druk. Minister Peijs (Verkeer) wil aan beide kanten een concurrerende tweede luchtvaartmaatschappij aanwijzen als KLM en SLM niet voor 1 november alsnog met voorstellen komen voor lagere tarieven en substantieel meer capaciteit op deze lucratieve verbinding. Zij heeft hierover overlegd met haar Surinaamse ambtgenoot Castelen. KLM bevestigde dat de minister de voorstellen van de luchtvaartmaatschappij niet ver genoeg vindt gaan.