`Kyoto-protocol gaat niet ver genoeg'

De afspraken van het Kyoto-protocol, het klimaatverdrag uit 1997 over het terugdringen van broeikasgassen, gaan lang niet ver genoeg. Dat zei Rajendra Pachauri, voorzitter van de VN-organisatie die het klimaat onderzoekt (IPCC), naar aanleiding van de Russische ratificatie van het protocol.

,,Mijn indruk is, dat we waarschijnlijk veel meer moeten doen dan waarover nu wordt gesproken'', aldus Pachauri. Hij verwelkomde het feit dat de Doema, het Russische parlement, het verdrag heeft aangenomen, waardoor het zeven jaar na dato eindelijk in werking kan treden. ,,Maar hierdoor moeten we niet in slaap gesust worden en denken dat we het probleem hebben opgelost.'' Kyoto is onvoldoende, meent Pachauri. ,,We zullen met een frisse blik naar het probleem moeten kijken.''

In het Kyoto-protocol is afgesproken dat de geïndustrialiseerde landen tot 2012 hun uitstoot van broeikasgassen met ruim vijf procent zullen verminderen ten opzichte van 1990. Dit om te voorkomen dat klimaatverandering (het stijgen van de temperatuur) op termijn leidt tot oncontroleerbare problemen. Nu al is sprake van een stijgende zeespiegel en smeltende gletsjers. Ook natuurverschijnselen als orkanen en extreme droogte zijn volgens deskundigen het gevolg van het broeikaseffect.

Pachauri stelt voor om een langetermijnstrategie te ontwikkelen om het broeikaseffect te bestrijden. Daarvoor zou onderzocht moeten worden hoeveel broeikasgassen de atmosfeer aankan. Wetenschappelijk bestaan er nog steeds twijfels over de precieze werking van het klimaat. Sommige wetenschappers relativeren de invloed van de mens op het klimaat.

In 2007 komen de VN met een nieuw rapport waarin een groot deel van de nog bestaande twijfel weggenomen moet worden waardoor, aldus Pachauri, ,,de boodschap veel krachtiger wordt''.