Kabinet wil uitstel debat over pensioen

De linkse oppositiepartijen en de vakbonden krijgen mogelijk minder tijd om een referendum te houden over de plannen van het kabinet rondom VUT, prepensioen en levensloopregeling.

Dit komt doordat het Tweede-Kamerdebat hierover waarschijnlijk wordt uitgesteld. Vanmiddag zou de Kamer over het uitstel beslissen. Volgens de fractie van GroenLinks komt hierdoor het referendum in gevaar.

Aanleiding voor het mogelijke uitstel is een brief die minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) en staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer stuurden. Daarin kondigen zij aan niet alle Kamervragen voor vandaag, zoals de oorspronkelijke planning was, te kunnen beantwoorden. Met de brief vragen de bewindspersonen impliciet om uitstel van het debat hierover.

In het debat zou het wetsvoorstel om de levensloopregeling in te voeren en het vroegpensioen af te schaffen, worden besproken. Vakcentrales en de linkse oppositiepartijen bereiden een referendum tegen dit wetsvoorstel voor.

Kamerlid Vendrik (GroenLinks) denkt dat uitstel het houden van een referendum in gevaar brengt. De tijdelijke referendumwet loopt aan het eind van dit jaar af. Om een volksraadpleging te houden moet de wet voor die tijd door de Staten-Generaal goedgekeurd zijn en in het Staatsblad gepubliceerd zijn.

Volgens Vendrik stuurt het kabinet, met het niet beantwoorden van de vragen aan op vertraging, omdat ,,het kabinet absoluut geen zin heeft in een referendum''.

Kamerlid Depla (PvdA) zou vanmiddag voor uitstel van het debat pleiten. Volgens hem brengt dit het houden van een referendum niet in gevaar, zolang de Tweede Kamer vasthoudt aan de oorspronkelijke datum om over de kabinetsplannen te stemmen.

Die datum is vastgesteld op 18 november. De PvdA steunt de voorbereidingen voor een referendum, maar zal niet per definitie de uitvoering ervan ondersteunen. Fractieleider Bos laat dit afhangen van eventuele wijzigingen als de wet in de Kamer behandeld is.

Vanuit het kabinet komen geen signalen dat er iets aan het wetsvoorstel wordt veranderd. Volgens een bron gaat ,,Gerrit (Zalm, minister van Financiën, VVD, red.) geen Sinterklaas spelen''. Mogelijk zal er in de begroting `geschoven' worden van de levensloopregeling naar het prepensioen.