`Energievraag stijgt met 60 pct tot 2030'

De vraag naar energie zal tot 2030 met 60 procent stijgen ten opzichte van het niveau in 2002. Ook de uitstoot van kooldioxide zal met dit percentage toenemen. Het zal bovendien moeilijker worden de veiligheid van de energietoevoer te waarborgen.

Deze sombere voorspellingen staan in de World Energy Outlook, die het Internationale Energie Agentschap (IEA) vandaag heeft gepubliceerd. Als regeringen een milieuvriendelijker beleid gaan voeren kan deze stijging 10 procent minder zijn, zo schrijft het IEA. Het agentschap is verbonden aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de economische denktank van dertig industrielanden.

Fossiele brandstoffen vangen het grootste gedeelte van de toename op. Olie blijft verreweg de belangrijkste energiebron, maar de grootste stijging zal komen van aardgas. Het gas zal voornamelijk worden gebruikt om elektriciteitscentrales te laten draaien. Desondanks zal de meeste stroom in 2030 wereldwijd nog altijd worden opgewekt met behulp van kolen, zo stelt het gerenommeerde agentschap in zijn jaarlijkse rapport.

De toename van het gebruik van fossiele brandstoffen komt voor tweederde voor rekening van de zich ontwikkelende landen waar de economische groei samenvalt met een grote bevolkingstoename. Deze landen – waaronder China en India – zorgen momenteel al voor druk op de beschikbare olie, een van de redenen waarom de olieprijs de afgelopen maanden zo sterk is stegen.

Als het verbruik van fossiele brandstoffen inderdaad zo sterk toeneemt, zal de uitstoot van kooldioxide, medeveroorzaker van het broeikaseffect, in 2030 ook 60 procent hoger zijn. Ook hier zal het merendeel van de stijging komen uit de zich ontwikkelende landen. In deze landen zullen kolen namelijk een belangrijke rol blijven spelen en zal in verhouding het aantal auto's en energiecentrales sterk toenemen.

Het IEA stelt dat de vraag naar energie door meer landen toeneemt, maar meent dat de productie van die energie in handen zal zijn van een steeds kleiner wordende en instabiele groep van landen. In 2030 zal meer dan helft van de olie worden geproduceerd door landen in het Midden-Oosten. Dit aandeel is daarmee zelfs groter dan tijdens de jaren zeventig. Het IEA schrijft dat door deze afhankelijkheid de onzekerheid over de olietoever toe zal nemen. De olietoevoer door kritieke knelpunten als de Straat van Hormuz in de Perzische Golf en de Straat van Malakka in Azië ligt momenteel al op 26 miljoen vaten per dag.