De kiezer: `Bangmakerij, kom nou'

Maurine Cofer (76) staat op het hooi- en alfalfa-land dat haar ouders al bezaten, grenzend aan de North Platte River in Nebraska. Aan de overkant konden zij de ranch zien van Buffalo Bill, de cowboy die naam maakte als variété-artiest van het Wild West-bestaan in de prairie.

,,Tot voor kort hadden wij geen buren. Nu komt er een orthopeed uit Boston die van paarden houdt, en nog een medisch specialiste die dol is op paarden. En de aannemer die het hele wijkje ontwikkelt.'' Maurine is niet tegen vooruitgang, maar zij is er niet zeker van dat daar in dit geval sprake van is.

Hier in het westen van Nebraska is geen verkiezingsstrijd. De staat stemt voor tweederde Republikeins. Maurine is geregistreerd Republikein. Als zodanig zit zij in de commissie die toezicht houdt op de verkiezingen, maar na gemeenschappelijk Lutheraans kerkbezoek en een zondagse lunch op het jaren `50 vliegveld komt het hoge woord er uit.

Zij stemt meestal Republikeins, al hield zij er Democratische opvattingen op na over zaken zoals gezondheidszorg. In 2000 stemde zij niet op George W. Bush, dit jaar zeker weer niet. ,,Ik heb geen idee waarom iedereen hier op deze president stemt. Ik geloof ieder woord van Fahrenheit 911. De bangmakerij van deze regering, dat had de president tijdens de Tweede Wereldoorlog niet nodig: `Stem op mij of we worden weer aangevallen'. Kom nou.''

Maurine Cofer heeft haar hele leven hard gewerkt. Vroeger moesten zij er zomer en winter te paard op uit om de koeien te voederen. Zij is dankbaar voor een welbesteed leven. Zij schildert, zij treedt op in christelijk zangkwartet `The Gospel Lights', zij zat jaren in het schoolbestuur. Het geloof is belangrijk voor Maurine en haar man Glen, met wie zij 57 jaar is getrouwd. ,,Maar dat betekent geen automatische stem op de Republikeinse presidentskandidaat, zeker niet met die belastingverlaging voor de allerrijksten.''