Bush

In de intro bij het artikel Bush staat voor wat ik geloof (23 oktober, pagina 1) staat dat George W. Bush gezinnen met twee keer een modaal inkomen beter aan zich weet te binden dat John Kerry. Dat moet zijn: twee keer het minimumloon.