Barroso zet Parlement onder druk

Beoogd voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft vanmiddag een klemmend beroep gedaan op het Europees Parlement om morgen in te stemmen met de door hem voorgedragen commissarissen.

Barroso waarschuwde voor grote problemen als er per 1 november geen nieuw dagelijks bestuur van de EU is aangetreden. Dan zal er geen voortgang gemaakt kunnen worden met het economisch hervormingsprogramma, zullen de besprekingen over de nieuwe Europese begroting vertraging oplopen, gaat dit ten koste van het uitbreidingsproces van de Unie en zal Europa niet als volwaardig partner op de komende topontmoeting met Rusland aanwezig zijn, zei hij.

Nog altijd is onzeker of de voorgestelde Commissie morgen het fiat van het Parlement zal krijgen. Voor een meerderheid heeft hij 367 stemmen nodig. Of Barosso voldoende stemmen zal behalen voor een meerderheid hangt af van het stemgedrag van de 88 leden tellende liberale fractie. De christen-democraten, die de grootste fractie in het europarlement vormen, steunen de nieuwe Commissie; de sociaal-democraten en de groenen zijn tegen. Voorzitter Graham Watson van de verdeelde liberale fractie maakte vanmorgen tijdens de vergadering van het Parlement in Straatsburg, dat over de nieuwe Commissie sprak, duidelijk nog niet tevreden te zijn over de toezeggingen van Barroso aan het Parlement. Hij verweet de Portugees het Europees Parlement ,,paternalistisch'' te behandelen. ,,We gaan onze principes en overwegingen niet zomaar inruilen voor politiek gemak'', aldus Watson.

Een groot deel van het Parlement heeft bezwaren tegen de voordracht van de Italiaan Rocco Buttiglione als commissaris voor Justitie, Veiligheid en Vrijheid. Deze noemde eerder homoseksualiteit een ,,zonde'' en vindt dat vrouwen zich moeten toeleggen op het krijgen van kinderen. Het Parlement kan echter geen individuele commissieleden vetoën, en kan zich alleen tegen de voltallige commissie uitspreken.

Beoogd commissievoorzitter Barroso herhaalde vanmorgen in het debat zijn eerdere toezegging om onder zijn leiding een actief anti-discriminatiebeleid te voeren. Hij voegde er nu aan toe dat er een speciaal Europees agentschap voor burgerrechten zal worden opgericht. Ook kondigde hij een nieuwe Europese richtlijn aan waarin alle vormen van discriminatie, waarbij hij specifiek seksuele geaardheid noemde, zullen worden verboden.