Aandacht voor Colorado

Met nog een week te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden de marges steeds kleiner en de aandacht voor kleinere groepen en staten die doorslaggevend kunnen zijn voor de uitslag steeds groter. Om die reden gaat nu veel aandacht uit naar Colorado.

Hoe dichter de presidentskandidaten elkaar in de peilingen naderen, hoe groter het belang van Colorado. Daar wordt niet alleen gekozen voor een president, maar spreken de kiezers ook hun oordeel uit over Amendement 36 dat het winner takes all-principe aanpakt. Wanneer het referendum wordt aangenomen, komt een einde aan de afspraak, zoals die in de meeste andere staten geldt, dat alle kiesmannen naar de winnaar gaan. De maatregel zou meteen van kracht worden. Wanneer dat één van beide kandidaten benadeelt, zullen zij zeker tegen de rechtsgeldigheid van het referendum in beroep gaan.

De Amerikanen kiezen hun president via een getrapt stelsel. De presidentskandidaat die de meeste stemmen in een staat krijgt, krijgt alle kiesmannen van die staat. Er zijn in totaal 538 kiesmannen. Wie de meerderheid (270 zetels) haalt in het kiescollege, wordt de volgende president.

Volgens de laatste peilingen krijgt Bush 214 zetels. Kerry zou 203 zetels krijgen. Om 121 zetels wordt nog gestreden.

Rectificatie / Gerectificeerd

Kiesmannen

De illustratie Meer kiesmannen voor Bush in de rubriek over de Amerikaanse verkiezingen (26 oktober, pagina 5) bevatte fouten. Het aantal kiesmannen in Texas, Colorado, Arizona en Ohio is niet respectievelijk 32, 8, 8 en 21, maar 34, 9, 10 en 20.