Vijf artsen

Hij was met zijn elektrische rolstoel tot bij de kassa van de drankwinkel gereden. Twee flessen cognac van een liter stonden voor hem klaar. ,,Zal ik ze voor u inpakken'', vroeg de caissière terwijl de kolossale man moeilijk in zijn portemonnee grabbelde. ,,U voelt zich toch wel lekker'', informeerde ze bezorgd.

,,Al die medicijnen'', antwoordde hij klaaglijk.

Ik waagde me in het gesprek: ,,Die twee flessen daar lijken me een goed medicijn.''

,,Ach, wat'', was het sombere antwoord. ,,Van de dokter mag ik maar twee glaasjes per dag.'' Ineens lichtten zijn ogen op. ,,Maar ik word in het AMC door vijf artsen behandeld.'' Hij zette zijn voertuig in de achteruit en reed triomfantelijk de winkel uit.