Vakbonden: eerst overleg over WAO

FNV, CNV en MHP richten zich bij de voorrondes voor onderhandelingen met het kabinet vooral op de WAO. Dit hebben woordvoerders van deze vakcentrales vanochtend gezegd.

Ondanks eerdere verklaringen van de FNV om niet meer met staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA) te overleggen, bracht de vakcentrale gisterochtend toch een bezoek aan de oud-CNV'er. FNV-bestuurslid Heertz en vice-voorzitter Jongerius spraken met Van der Knaap, die optreedt als `verkenner' namens De Geus (Sociale Zaken, CDA), over de mogelijke agenda indien onderhandelingen tussen vakbonden en overheid weer op gang komen. Volgens een FNV-woordvoerder kwamen zij teleurgesteld uit het gesprek omdat er ,,nog steeds geen onderhandelingsruimte'' zou zijn.

De vakcentrales benadrukken dat niet alleen het vraagstuk van het vroegpensioen een rol speelt in toekomstig overleg. MHP-bestuurder Vroon, die namens zijn vakcentrale vrijdag met Van der Knaap sprak, ziet ,,zonder een akkoord over de WAO niet dat er verder beweging komt''. Ook de FNV is expliciet over de waarde van dit onderwerp. Een woordvoerder: ,,Er zal geen groot akkoord worden gesloten als de nieuwe WAO-wetgeving niet wordt aangepast.''

Het gaat de FNV ook om de symbolische waarde van de arbeidsongeschiktheidswet. ,,Het zegt iets over hoe serieus we worden genomen en hoe serieus het kabinet een organisatie als de SER (Sociaal-Economische Raad, red.) neemt.'' Met de nieuwe WAO-wetgeving legde het kabinet een advies van de SER, het belangrijkste overleg- en adviesorgaan van ondernemers en werknemers, naast zich neer.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW is optimistischer dan de vakbonden over een snel resultaat. Directeur Sociale Zaken Van den Braak zei vanmiddag dat ,,alle onduidelijkheden nu uit de weg zijn. In wezen is het alleen nog een kwestie van politieke wil om in overleg te gaan.'' Van den Braak heeft dezelfde punten op de agenda gezet als de vakbonden – prepensioen, WAO, WW en het algemeen verbindend verklaren van loonstijgingen – maar wil daar geen hiërarchie in aanbrengen. ,,Het zwaarste weegt dat er een akkoord komt.''

Volgens een woordvoerder van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) wordt er ,,doorlopend gesproken'' tussen Van der Knaap en de minister. Hoe het met de besprekingen gaat en of Van der Knaap rapport heeft uitgebracht aan kabinetsleden wil hij niet zeggen.

Alleen op het gebied van kinderopvang zei De Geus zaterdag in Groningen dat hij zich ,,ongerust maakt'' over de vraag of de CAO-onderhandelingen voor eind november opgepakt zullen worden.