Scherpere regels aftrek hypotheek

De Hoge Raad heeft de voorwaarden voor de aftrek van hypotheekrente verscherpt ten opzichte van de huidige praktijk. Het oordeel van de hoogste belastingrechter is vooral van belang voor huiseigenaren die een lening afsluiten voor onderhoud of verbouwing van het eigen huis, en de rente op die lening willen aftrekken van de belasting.

Volgens de Raad kan die rente pas worden afgetrokken vanaf het moment dat de uitgaven zijn gedaan, niet vanaf het moment waarop de lening is aangegaan. Dat laatste is de huidige fiscale praktijk. Het arrest heeft met onmiddellijke ingang betekenis. Het leidt in veel gevallen tot complexe berekeningen van de aftrekbare hypotheekrente.

Tegelijk verwierp de Raad in het arrest, van afgelopen vrijdag, een beperking van de aftrekmogelijkheden zoals staatssecretaris Wijn (Financiën) die bepleitte. De Raad neemt een ruimer standpunt in. Anders dan de staatssecretaris wil, vervalt de (toekomstige) aftrek van hypotheekrente niet automatisch als vanaf de rekening waarop de bank de lening heeft gestort, een consumptieve aanschaf zoals de aankoop van een auto wordt gefinancierd. Wel moet het voor de verbouwing of het onderhoud geleende kapitaal liquide in het vermogen van de huizenbezitter aanwezig blijven. Het geld mag op een andere rekening staan.