`Rebellen Soedan onder druk zetten'

Soedanese rebellen moeten onder druk worden gezet om een einde te maken aan de vijandelijkheden in met name de regio Darfur. Niet alleen de regering is schuldig aan de wantoestanden in Darfur. In toenemende mate treft ook de rebellen blaam.

Dat concluderen de Tweede-Kamerleden Brinkel (CDA) en Koenders (PvdA), die gisteren terugkeerden van een reis naar Soedan. Zij waren daar samen met hun collega Karimi (GroenLinks). Volgens Brinkel en Koenders moet de internationale gemeenschap ,,loodzware druk'' uitoefenen op de Soedanese regering, maar ook op de rebellen. Koenders pleit voor invoering van een zogeheten no fly-zone die vluchtelingen moet beschermen tegen aanvallen met helikopters. Voor sancties is het nog te vroeg. Die kunnen het beste boven de markt blijven ,,om de regering aan de onderhandelingstafel te houden'', aldus Brinkel.

Volgens Koenders is er inmiddels wel vooruitgang geboekt. Hulpgoederen bereiken het gebied en er is een wapenstilstand, al wordt die van beide zijden geschonden. De PvdA'er vreest een verslechtering als de spanningen niet afnemen. Nu is het namelijk zo dat ook elders in het land rebellen de wapens opnemen, omdat zij zien dat verzet zin kan hebben. ,,Het risico bestaat dat het land uiteenvalt.''

Om te voorkomen dat de situatie verslechtert, moeten er extra troepen van de Afrikaanse Unie naar Darfur komen. Nederland en de Europese Unie, waar Nederlander nu voorzitter van is, zouden daarbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door het vervoer te regelen van de Afrikaanse militairen naar Soedan. Koenders ziet verder wel wat in de opleiding van Soedanese politiemensen door Nederland.