Actie tegen antisemitisme gestaakt

De Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) heeft een omstreden campagne tegen het antisemitisme wegens negatieve reacties op het allerlaatste moment afgeblazen. De campagne, die morgen van start zou gaan, bestond uit publicatie in kranten en tijdschriften van twee affiches van zoetige bidprentjes van Jezus en Maria, beklad met de schuttingkreet `vuile jood', respectievelijk `vuile jodin'. De aandacht die sommige kranten vorige week al aan de campagne besteedden, lokte direct veel reacties uit.

De campagne van de UEJF, een uit het verzet voortgekomen joodse studentvereniging, beoogde te onderstrepen dat antisemitsme iedereen treft: Jezus en Maria waren joods van geboorte, maar zijn ook belangrijke christelijke symbolen en voor de islam is Jezus een vooraanstaande profeet. De figuren van Jezus en Maria worden uit de campagne geschrapt.

Yonathan Arfi, de voorzitter van de UEJF, is ,,teleurgesteld'' dat de campagne, die hij sterk en effectief noemt, geen doorgang kan vinden.

,,Het doel is hoe dan ook bereikt. En er is aangetoond hoe grof antisemistisme [...] is, maar de campagne is slecht begrepen en daaruit trekken we de consequenties.'' Vorige week vrijdag zei de UEJF nog dat de reacties op de campagne uiteen liepen van ,,scherpe protesten tot enthousiaste steun''.

In de media wordt vooral de reactie van de Licra (Lique contre le racisme et l'antisémitisme) doorslaggevend genoemd voor de beslissing van de UEJF. De Licra had de UEJF verzocht af te zien van de campagne, wegens ,,het onnodige verband tussen godsdienstige beelden [...] en antisemitische kreten [dat] bestaande spanningen in de samenleving zal vergroten''.

Stéphan Oliel, van het reclamebureau Colorado dat de campagne (gratis) bedacht heeft, zegt dat de Licra ,,geen rol van betekenis'' heeft gespeeld. Volgens hem is de campagne afgeblazen onder ,,zware druk'' van de katholieke kerk. Hij noemt met name Jean-Marie Lustiger, aartsbisschop van Parijs en een bekeerde jood van Poolse herkomst. Lustiger bekeerde zich, als onderduikkind bij een katholiek Frans gezin, op 13-jarige leeftijd tot het katholieke geloof. Yonathan Arfi ontkent de invloed van Lustiger en zegt dat er ook veel protest in joodse kring was.

De campagne van de UEJF was geïnspireerd op de succesvolle, harde campagnes over aids en tegen roken en alcohol. Onder invloed van het Palestijns-Israëlische conflict is het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk, dat met achthonderdduizend zielen de grootste joodse gemeenschap buiten Israël en Amerika herbergt, explosief toegenomen.