Webcongres: tast het minimumloon niet aan

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres, bogen zich over de stelling dat mensen met een uitkering die een baan aangeboden krijgen, onder het minimumloon mogen worden beaald. Nee, zei 61 procent.

Oneens

Joop aan 't Goor, Zaandijk: ,,In tijden waarin alle prijzen, die van de overheid aan kop, met asociale percentages stijgen, dien je het minimumloon fors te verhogen om aan de doelstelling van datzelfde minimumloon te kunnen blijven voldoen. Alleen al het `praten' over werken onder dat minimumloon levert een onbetrouwbare overheid op.''

Jack Hopstaken, Eindhoven: ,,Die De Geus moet het echt niet gekker maken! Alsof het minimumloon een vetpot is. Zelfs een modaal inkomen is voor een gezin geen vetpot.''

Holly Moors, Haren: ,,Heeft u enig idee hoeveel iemand met een modaal inkomen al heeft moeten inleveren als hij werkloos is geworden? En dan nog eens kelderen tot onder het minimumloon, terwijl iemand ook nog verplicht wordt elke baan te accepteren die hem wordt aangeboden? Een meer dan schandelijk plan.''

Jos Lamers, Zevenbergen: ,,Dit kabinet ziet in deze twee jaar kans alle lang bevochten rechten van de burgers overboord te zetten. Bijna een half miljoen werklozen krijg je niet aan het werk, als er geen werk is. Ook niet als deze mensen onder het minimumloon moeten werken.''

Rudy Schreijnders, Amsterdam: ,,Ongelofelijk motiverend hoor, als je voor een habbekrats een baan moet accepteren en je er nauwelijks voor betaald wordt. Dan behoud je natuurlijk liever je uitkering. Dit lijkt me dus het paard achter de wagen spannen.''

Stef Helsen, Utrecht: ,,Het minimumloon is wat de naam zegt: een minimum. Het is erg weinig en geen vetpot. Dus niet aan morrelen. Want na de eerste keer morrelen komt zeker een tweede en een derde en voor je het weet staan mensen weer zestien uur per dag in de fabriek voor een hongerloontje.''

Norbert Mergen, Doorwerth: ,,In een beschaafde samenleving mogen geen pogingen worden gedaan om een norm als het minimumloon te omzeilen. Het treft mij echter dat nauwelijks wordt onderzocht of het mogelijk is uitkeringsgerechtigden in te zetten voor maatschappelijke projecten.''

A.F. ten Brink, Oisterwijk: ,,Een minimumloon houdt in dat dit het minimuminkomen is waar je nog van kunt leven. Hieraan mag onder geen enkele voorwaarde gemorreld worden. Beter is te gaan denken aan een maximumloon.''

Valérie Verschuijl, Driebergen: ,,Het minimumloon wordt aangepast aan de economische omstandigheden. Mensen onder het minimumloon hebben geen fatsoenlijk bestaan meer. Dat lijkt mij niet wenselijk. Bovendien is het geen stimulans om te gaan werken voor minder geld dan wanneer je niet werkt.''

Joost Husslage, Maassluis: ,,Waarom is het sociale minimum nu ineens geen minimum meer? Is alles goedkoper geworden, of zijn we minder sociaal geworden?

Geld zat in Nederland, maar waarom schrapen aan de onderkant, terwijl aan de bovenkant en in het bedrijfsleven veel meer te halen valt?''

Giel van Berkel, Gorinchem: ,,Mensen, die gelijk werk doen moeten gelijk beloond worden. Het idee uitkeringsgerechtigden te betalen onder het minimumloon doet daar afbreuk aan.

Het zou geloofwaardiger zijn de werkgever die een langdurig werkloze in dienst neemt, een eenmalige bonus te geven. Zo krijgt een uitkeringsgerechtigde toch meer kans op een betaalde baan.''

Eens

Tjalco van der Meij, Borculo: ,,Voor hele groepen werklozen en vooral de jongeren onder hen is beginnen met minder dan het minimumloon de enige kans een begin met een loopbaan te maken.''

Michel van de Luitgaarden, Voorburg: ,,Als het (minimum)loon hoger is dan de uitkering die men ontvangt, is dat wel een stimulans. Het belangrijkste is natuurlijk dat men weer opgenomen wordt in de normale werkende populatie. Vanhieruit zal eerder zicht komen op een baan met betere vooruitzichten.''

Jean Blankert, Baarn: ,,In vergelijking tot andere Europese landen is het minimumloon in Nederland te hoog om mensen aan het werk te zetten. Bovendien verliest Nederland werkgelegenheid door de veel hogere loonkosten. Er moet worden gewerkt, als wij niet een land willen zijn van mensen die op de vergoedingen van de welvaartsstaat leven.''

Ralph Boekholt, Waddinxveen: ,,Wat gebeurt er als mensen tijdelijk onder het minimumloon worden betaald om hun zo perspectief te bieden? Lijden ze honger? Krijgen ze geen medische voorzieningen? Kunnen hun kinderen niet naar school? Of kunnen ze dan niet met wintervakantie, niet elke week naar de kapper en niet elke maand een nieuwe Levi kopen? Waar hebben we het over?''

Karin Aerts, Vlissingen: ,,Het is een goede manier om mensen werkervaring te laten opdoen. Zie het als een soort betaalde stageperiode. Als iemand vijftien jaar geen betaald werk heeft gedaan, staat een werkgever niet te trappelen. Door lagere loonkosten wordt die sollicitant toch interessanter.''

Willem van Hoorn, Oegstgeest: ,,Voor jongere langdurig werklozen is het minimumloon deel van hun sociale armoedeval. Het is psychologisch niet goed om iemand die nog nauwelijks gewerkt heeft een langdurende uitkering te verstrekken. Dan gaat het verband tussen arbeid en loon verloren.''

Willem C. Boers, Almere: ,,Laag opgeleide werklozen die jarenlang in de bijstand zitten kun je uitzicht bieden op werk en scholing tegen 80 à 90 procent van het wettelijk minimumloon. Mits ze na scholing een volwaardige baan krijgen, minimaal met minimumloon, zodat men weer een volwaardig bestaan opbouwt.''